Laat ons een webapplicatie voor uw bedrijf ontwikkelen.

Kunnen jullie een webapplicatie laten maken? Wij krijgen deze vraag regelmatig gesteld. Ons antwoord, ja, Edition1 ontwikkelt stabiele en veilige webapplicaties.

Het ontwikkelen van webapplicaties wordt vaak als zeer complex benoemd en ervaren, dit omdat het vaak maatwerk betreft. Als ondernemer en opdrachtgever vraagt u zich terecht af:

Wij begrijpen  uw vragen

  • We begrijpen bovenstaande vragen als geen ander. Het feit dat veel softwareprojecten mislukken of enorm in de papieren lopen, onderstreept dit. Angst hiervoor is niet nodig!

Edition1 neemt de angst weg en beantwoordt de vragen door gestructureerd en overzichtelijk te werk te gaan en met jou als opdrachtgever vanaf het begin intensief samen te werken m.b.t. de ontwikkeling van de gewenste webapplicatie. Aangezien het vaak om maatwerk gaat valt het goed uit te leggen waarom er bepaalde keuzes gemaakt worden. Een combinatie van het gebruik van de juiste aanpak en inzet van de juiste mensen zorgt ervoor dat uw maatwerkapplicatie bij Edition1 in veilige handen is.

Onze werkwijze

Het ontwikkelen van een applicatie wordt uitgevoerd door developers met technische kennis. Om het ontwikkelproces optimaal te laten verlopen worden onze developers ondersteund vanuit Edition1 door interactieontwerpers, conceptuele denkers, met aandacht voor de strategie van de opdrachtgever.

UX/UI designers zijn een belangrijk onderdeel van een applicatie in wording. Het project krijgt in de hele breedte aandacht van de diverse specialisten. Het ontwikkelen van een applicatie is iteratief en bovendien is en blijft het “teamwork”, daarom zijn input en samenwerking (co-creatie) met de opdrachtgever van groot belang voor het slagen van het project.

Ontwikkeltraject van een webapplicatie

Webapplicaties worden ontwikkeld op basis van een beproefd concept en diverse fases

  • Conceptontwikkeling

    Inventarisatie, brainstorming en meetings

  • Interactieontwerp

    Ontwerp van (work)flows en wireframes door gespecialiseerde interactieontwerpers

  • Applicatie design

    Op basis van het interactieontwerp wordt een prototype gemaakt en vervolgens de applicatie

Stappen in het proces

Webapplicatie laten maken

Communicatie en verwachtingen

Om een goed proces te garanderen besteden we veel aandacht aan het voortraject. Daarbij zijn heldere communicatie en duidelijke verwachtingen cruciaal. Ondanks het feit dat wij bij het ontwikkelen van de applicatie het leeuwendeel van het werk op ons nemen, doen we het project samen. Dit betekent dat we gezamenlijk de definitieve scope bepalen en heldere de afspraken maken over meerwerk. Ons proces is zo transparant mogelijk, zodat u altijd inzicht hebt in de voortgang. Dit is dan ook de reden dat wij het liefst agile werken.

Organisatiedoelstellingen in kaart

De organisatiedoelstellingen in kaart brengen

Edition1 besteedt ruim aandacht waar de webapplicatie voor ingezet dient te worden. Het businessmodel wordt besproken alsmede het strategische aspect van de opdrachtgever. Wij realiseren applicaties die in lijn zijn met de organisatiedoelstellingen. De doelstellingen worden in kaart gebracht en m.b.v. een aantal stappen worden de gewenste functionaliteiten ontwikkeld.

Uitgangspunt is het realiseren van een minimum product (MVP), dat precies doet wat het moet doen. Onnodige functionaliteiten en overbodige werkzaamheden worden vermeden en de tijd tot oplevering van de applicatie valt binnen de gestelde planning en deadline.

Van gedachten wisselen met een kop koffie?

Kom eens langs bij ons en wissel van gedachten met ons.
Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of voor het aanvragen van een offerte.

Internetbureau Den Haag
"Innoveert. Inspireert. Integreert"