De EDi-techniek & werkwijze

De EDi-techniek & werkwijze

Door Edition1 een webapp of webapplicatie laten maken? Kies dan voor ‘de EDi-techniek’!

Er zijn verschillende manieren om een webapp of webapplicatie te maken.

Bij het ontwikkelen van een applicatie, richten wij ons niet alleen op de techniek van de applicatie, maar op het idee erachter.

De ED1-intelligence

De ED1-intelligence

Wat is de ‘ED1-intelligence’? De EDi-techniek is ontwikkeld niet puur en alleen gebaseerd vanuit alleen de techniek maar ook door de focus te leggen op andere variabelen. De techniek staat feitelijk in dienst van medewerkers, eindgebruikers etc.

Door deze groepen in staat te stellen zelf actief mee te laten denken (input geven), de mogelijkheid te bieden hoe de te ontwikkelen applicatie zijn uiteindelijke functionele vorm en werking moet krijgen (co-creatie). Het grote voordeel van co-creatie is dat iedereen zoveel mogelijk betrokken wordt, en dat vooral ook blijft, tot en met het eindresultaat.

  • Welke mensen zijn er bij betrokken, wie gaan er mee werken?
  • Is iedereen bereid met nieuwe applicaties te werken?
  • Is de leercurve niet te hoog?
  • Wie gaat ‘weigeren’?
  • Hoeveel verschillende mensen en teams blijven toch werken met de oude vertrouwde software?

De impact en de antwoorden op deze vragen zijn essentieel. Een hapering in het technische radar netwerk en het loopt vast. Inefficiënt en ineffectief werken gecombineerd met ontevreden gebruikers is het gevolg en geeft een applicatie complexiteit die niet goed te beheersen of te beheren is. Het is dus van groot belang te weten welke partijen met een nieuwe of aangepaste gaan werken.

  • Hoe voorkom je problemen en hoe zorg je ervoor dat men betrokken en enthousiaste blijft?
  • Door wie wordt het (uit)gedragen, wie is de Karre trekker? Is hij/zij populair, wordt er naar hen geluisterd?
  • Leggen ze op of betrekken de managers en de projectleiders de mensen voldoende bij het project, bij de vernieuwingen?

De EDi-techniek  houdt zich bezig met het benoemen en beantwoorden van deze vragen. Wij monitoren zorgvuldig tijdens meetings en andersoortige vergaderingen wat er leeft onder de projectleden, managers en medewerkers. Dat doen wij op ‘afstand’ zonder direct, te interveniëren. Indien blijkt dat er toch dusdanig veel weerstand of misverstanden ontstaan binnen het projectteam en de deadline en/of kwaliteit in gevaar komen, dan geven wij een gericht advies af om het project weer vlot te trekken.

De EDi-techniek  moet niet verward worden met een andere vorm van psychologie, daarvoor worden wij niet ingehuurd. Het is observeren en attent blijven. Persoonlijke of gesprekken met deelgroepen, al dan niet met een specifieke expertise, komen bijeen om de voortgang te bespreken. De output van deze gesprekken kan bij plenaire vergaderingen uiteengezet en uitgelegd worden. Zolang het maar een bijdrage levert aan de rest van het team en de applicatie in wording. De vertaalslag van een specifieke meeting wordt gedeeld met anderen, dit geldt voor alle disciplines die participeren aan het project en verantwoordelijk zijn voor de oplevering.
Wat wil jij dat de webapplicatie gaat doen voor jouw bedrijf? Heb je alle functies en mogelijkheden al duidelijk voor ogen?

Hoe is De Edi-techniek ontstaan?

Edition1 zit ruim 20 jaar in het vak. Sindsdien heeft de tijd niet stil gestaan. De ontwikkelingen in de techniek, de mogelijke functies en de eisen die gebruikers stellen van een webapplicatie zijn drastisch verandert.

Door het niet direct over kosten of technische aspecten te hebben, maar samen met jou te kijken naar de mogelijkheden, creëren we een webapplicatie die extra groei geeft voor jouw bedrijf en voldoet aan de wensen en behoeftes van de gebruikers.

Ben jij benieuwd welke mogelijkheden en innovatieve ideeën wij hebben voor jouw webapplicatie?

Verdient jouw bedrijf ook een nieuwe app of webapplicatie?

Kom eens langs bij ons en wissel van gedachten met ons.
Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak of voor het aanvragen van een offerte.

Internetbureau Den Haag
"Innoveert. Inspireert. Integreert"