Fazzio app

"Op iedere locatie je werk dichtbij"

--------------------------

 

Met de Fazzio app kunnen medewerkers en klanten informatie vinden over de organisatie die de app in gebruik heeft.

 

Medewerkers kunnen vanaf iedere locatie contact houden met de juiste personen in de organisatie, rapportages invullen, navigeren naar noodzakelijke bestemmingen en beschikbare informatie inzien.

"Fazzio"

Zoals een app hoort te zijn.
Zoals een app hoort te werken.

Alles wat je al kon,
kun je nu beter!

 • Eenvoudig inloggen voor medewerkers en klanten

  Eenvoudig inloggen in de Fazzio app met gepersonaliseerde gegevens. Op basis van rechten krijgt de gebruiker te zien welke functionaliteiten beschikbaar zijn. 

 • Rapportages maken het mogelijk continu te communiceren

  Diverse (maat)rapportages, zoals een dienstrapportage, een incidentrapportage of een intakeformulier maken Fazzio tot een heuse aanwinst op het werk. 

 • Notificaties worden vanuit de app en back-end verstuurd

  Gebruikers worden ‘direct’ genotificeerd of er bijvoorbeeld een dienst overgenomen moet worden van een collega. Binnen groepen waar men lid van is, worden automatisch notificaties verstuurd naar een specifieke medewerker en de andere groepsleden. 

 • Navigeren naar locaties

  Locaties van ‘Bedrijven’ worden als lijst in de app getoond. Geïnstalleerde navigatie apps (Google Maps, Waze) wijzen medewerkers de weg.

 • Werkinstructies

  Werkinstructie pagina’s zijn app-pagina’s die kunnen worden aangemaakt. Organisaties werken met verschillende werkinstructies. Voor elke werkinstructie kan een aparte pagina binnen de app toegevoegd worden.

 • Groepen

  Groepen met bepaalde rechten kunnen standaard aangemaakt worden door de klant. Deze rechten geeft een medewerker 'binnen' een groep toegang tot een specifieke functionaliteit. 

Interesse in de Fazzio Facility App?

Internetbureau Den Haag
Maakt het mogelijk